Kataforez Kaplama

Kataforez boya günümüzün kalite bakımından, dayanıklılık esasından boya sektöründe rakipsiz, özellikle otomotiv ve yan sanayinde kullanılması zorunla hale gelmiş olan üstün kaliteye sahip bir sistemdir.

Detaylı bilgi için...

Elektrostatik Toz Boyama

Toz boya tamamen kuru bir kaplama sistemidir. Elektrikle yüklenen öğütülmüş reçine, pigment ve diğer hammadde taneciklerinden oluşur ve boyanacak objelerin üzerine püskürtülür.

Detaylı bilgi için...

Lazer Kesim

Lazer kesim ile yapılan kesme işlemlerinden aparat ve kalıptan tasarruf sağlanır. İş yükü makinelere bindiği için insan faktöründen kaynaklanan hatalarda dolaylı olarak azalmış olur.

Detaylı bilgi için...

BOYAŞ OLARAK;

Müşteri odaklılığı esas alan bir yaklaşımla doğru ürünü, doğru zamanda sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda ürün kalitesine uygunluk seviyesini sürekli geliştirmek, Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, Tedarikçilerimizin performansını sürekli geliştirerek proseslerimize uygun girdiyi sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yönetim sistemimizin etkinliğini ölçüp sürekli iyileştirmek, Kalite Politikamızdır.

Belgelerimiz Hakkında

ISO 9001 bütün kuruluşlara, hiç bir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemi olup, kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim standardıdır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşun tüm faaliyetlerini yansıtır.

Belgelerimizle ilgili detaylı bilgilendirme için tıklayınız...